Privacy verklaring

 

Professionaliteit en integriteit zijn voor mij belangrijke waarden. Daarom ga ik zorgvuldig met jouw privacy om. Vertrouwelijk omgaan met gegevens is voor mij vanzelfsprekend.

Ik vind het belangrijk om open te zijn over de wijze waarop Ingrid Hulscher Wandelcoach omgaat met persoonsgegevens. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die jij zelf actief hebt verstrekt, mondeling, online of op papier. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden jouw gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift
 • Dat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Ingrid Hulscher Wandelcoach met jou heeft gesloten.
 • Jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

Andere websites kunnen verwijzingen bevatten naar de websites en webpagina’s van Ingrid Hulscher. Ik heb geen zeggenschap over deze websites, noch over hun privacy maatregelen. Persoonsgegevens die je verstrekt via andere websites behoren dus niet tot deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens verwerken

Ingrid Hulscher Wandelcoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 •  Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld mondeling, schriftelijk via mail of app  en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ingrid Hulscher Wandelcoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 •  Gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ingrid Hulscher Wandelcoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een overeenkomst/ coachcontract.
 • Om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het verzenden van opdrachten, berichten of nieuws.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Het opstellen van de factuur.
 • Ingrid Hulscher Wandelcoach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Jouw gegevens en derden

Ingrid Hulscher Wandelcoach verkoopt, verhuurt of least jouw persoonsgegevens niet aan anderen!

Cookies op de website

Ingrid Hulscher Wandelcoach gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Ingrid Hulscher Wandelcoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens worden gehanteerd.

 •  De coachtraject inhoudelijke gegevens, zoals  het intakeformulier en/of de door jou ingevulde opdrachten en reflectieverslagen, worden na 5 jaar na afloop van het traject vernietigd, tenzij er een vervolgtraject gestart wordt.
 • Het coachcontract, de factuur, het evaluatieformulier en de recensies worden zeven jaar bewaard, waarna de gegevens vernietigd worden.
 • Jouw contact-gegevens zoals naam, email en telefoon nummer blijven in het bestand staan, tenzij jij verzoekt om deze te wissen.
 • De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Ingrid Hulscher Wandelcoach zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit verzoek dien je persoonlijk aan mij kenbaar te maken. Dit om zeker te weten dat jij, en niet iemand anders, dat verzoek doet.

 

Bescherming persoonsgegevens

Ingrid Hulscher Wandelcoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op.

Wijzigingen in dit statement

Wijzigingen in de privacyverklaring van Ingrid Hulscher Wandelcoach wordt gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt. Hieronder staat de datum van de meest recente versie vermeld.

Gepubliceerd 1 januari 2020

Versie januari 2020

 

Ingrid Hulscher Wandelcoach
Grotenhuisweg 50
7384CT  Wilp ( Posterenk)
Telefoon: 06-30842414
E-mailadres: info@ingridhulscher.nl 

Ingrid Hulscher Wandelcoach is ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 67980198

Met vriendelijke groet,

Ingrid Hulscher